• Head Financial Services Jobs in Malaysia - 1012988

    Wisma KOPUTRA
  • 5 - 7 Years
  • Malaysia - Selangor - Kajang/Bangi/Serdang - Seri Kembangan
Login to Apply Register and Apply
  • Save Job
  • Posted above 1 month
  • Job Views: 36
  • Job Applicants: Less than 10

Job Description

KETUA BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEWANGAN

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

PembiayaanMemeriksa dan mengesahkan data-data kemasukan dan pemberhentian anggota KOPUTRA dari masa ke semasa

Merancang aktiviti - aktiviti promosi untuk mengekal dan menambah anggota KOPUTRA dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Perniagaan

Memeriksa pembayaran tebus saham

Merancang aktiviti - aktiviti pembangunan Bahagian Pembiayaan Anggota dan Pengurusan Kawalan Kredit

Meluluskan semua permohonan pembiayaan Anggota dan penyediaan / susulan si berhutang pembiayaan

Memastikan rekod-rekod pembiayaan yang berkaitan dengan kewangan dikemaskini

Memastikan semua pengurusan Pembiayaan / Anggota dan Kawalan kredit dikemaskini

Menyediakan laporan untuk makluman pengesahan dan kelulusan pengurusan dan lembagaAr RahnuMerancang dan memantau aktiviti pemasaran pengadaian emas KOPUTRA

Memasarkan Ar Rahnu KOPUTRA supaya lebih dikenali

Memastikan sasaran jualan emas KOPUTRA tercapai

Memastikan pekerja bawahan menjalankan proses kerja gadaian mengikut SOP yang telah ditetapkan

Mengutamakan keselamatan kakitangan bawahan Ar Rahnu di dalam menjalankan operasi Ar Rahnu

Memastikan aktiviti gadaian berlaku secara telus dan tanpa penipuan

Memastikan urusan pentadbiran dan kewangan diurus dengan teratur dan sistematik

Menyemak kebersanan keselamatan Ar Rahnu KOPUTRA berada di dalam keadaan baik

Memastikan emas dituntut pemilik sebelum tamat tempoh

Setiap barangan yang tidak ditebus atau dituntut, perlu dilaksanakan proses lelongan atau sebaliknya bagi mendapatkan balik Jana pusingan

Memastikan proses lelongan mengikut SOP yang telah ditetapkanTakafulMemantau dan merancang pelan pemasaran produk Takaful kepada anggota dan awam

Menyelia dan menyemak rekod dan fail dokumen perniagaan Takaful

Memantau urusan tuntutan dan bayaran manfaat Takaful kepada pihak Syarikat Takaful dan anggota beserta prosedur perjanjian

Menyemak laporan penerimaan bayaran bulanan dari anggota dan bayaran kepada pihak Syarikat Takaful

Menyemak laporan pencapaian dan perbelanajaan Unit Takaful

Merancang dan membuat pelan tindakan produk Takaful baru yang berdaya saingTeknologi MaklumatMengawal parameter Sistem Pembiayaan dan Kewangan (CMS)

"Administrator" untuk sistem maklumat anggota KOPUTRA

Memantau kedudukan siberhutang dan pembiayaan Tidak Berbayar (Non Performance Financing)KelayakanBerkelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan atau Perakaunan atau Pengurusan Perniagaan atau setara dengannya

Kelebihan kepada calon yang pernah berkhidmat dengan Koperasi

Berpengalaman dan mempunyai kebolehan membuat pemasaran aktiviti pembiayaan dan Takaful

Berpengalaman dalam bidang pemprosesan pembiayaan

Berpengetahuan dalam pematuhan kredit pembiayaan

Berpengalaman dalam bidang Ar-RahnuTugasan Terkini (URGENT)

Boleh membuat kertas kerja pembukaan cawangan baru Ar Rahnu dan produk pembiayaan kenderaan

Profile Summary

Type:Company Job

Role:Manager

Industry:Advertising/Marketing/Promotion/PR

Salary:MYR 4,500 - 6,000

Deadline:08th Mar 2020

Company Profile

KOPUTRA's membership was established on 3rd March 1986. KOPUTRA's membership comprises employees of Bank Muamalat Malaysia Berhad, CIMB Bank Berhad, KOPUTRA employees, former employees of Bank Bumiputera Malaysia Berhad and spouses (spouses) and children KOPUTRA members who are 18 years old and above.
The purpose of the establishment of KOPUTRA is to advance the socio-economic interests of its members through cooperative principles by encouraging savings, saving and cooperating through fellow members and helping each other.
The total membership of KOPUTRA as of December 31, 2016 is 5,188. All business activities of KOPUTRA are Islamic Shariah-based in accordance with the provisions of KOPUTRA's by-laws.

Register with us to boost your job winning chances

I agree to the terms and Conditions